Dương Quang Trung

Cạnh tranh trong kinh doanh sản phẩm dịch vụ thông tin di động - thực trạng và giải pháp Marketing tại công ty VMS Dương Quang Trung - H. 1998 - 78tr. 29cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo - Trường ĐHDL Thăng Long

0VND

Công ty VMS Dịch vụ Luận văn Thông tin di động

381 / C107TR

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L