Bonner, William

Financial reckoning day surviving the soft depression of the 21st century William Bonner with Addison Wiggin. - Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2003 - xi, 306 p. ill. 24 cm.

Includes bibliographical references (p. 285-290) and index.

The gildered age -- Progress, perfectibility and the end of history -- John Law and the origins of a bad idea -- Turning Japanese -- The fabulous destiny of Alan Greenspan -- The era of crowds -- The hard math of demography -- Reckoning day : th

Giới thiệu quá trình phát triển ngành tài chính mỹ. Tìm hiểu kỷ nguyên vàng và thị trường chứng khán Mỹ. Phân tích một số khủng hoảng trong ngành tài chính và những vòng tròn thương mại của Mỹ

0471449733


Business cycles
Financial crises
Stocks

Kinh tế Khủng hoảng tài chính Mỹ Thị trường chứng khoán

330.973 / F311A

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L