Dornbusch, Rudiger.

Macroeconomics Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz. - 9th ed. - Boston McGraw-Hill/Irwin 2004 - xxii, 613 p. ill. (chiefly col.) 24 cm.

Includes bibliographical references and index.

Giới thiệu về nền kinh tế vĩ mô và những thu nhập quốc gia. Sự tăng trưởng, tập hợp cung cấp, đòi hỏi và các chính sách về lương, giá cả, tình trạng việc làm, lạm phát,... Phân tích một số sự kiện lớn và một số bài học kinh nghiệm

0072823402 (alk. paper)


Macroeconomics.

Chính sách Kinh tế Kinh tế vĩ mô Phân tích kinh tế

339 / M101R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L