Lê Hoàng Giang

Paralinguistic phenomena in teaching learning foreign language Granduation paper Student:Lê Hoàng Giang ; Supervisor: Nguyễn Văn Chiến - H. 2001 - 27p. 30cm

Top title: ThangLong University - English department

Biliography p.27

Contents: The concept of paralinguistics; Comparison of some typical paralinguistic phenomena a between English culture and Vietnamese culture; Paralinguistic phenomena interference and transference

A03191 Giảng dạy Tiếng Anh Phi ngôn ngữ

371.3 / P100R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L