Odden, Allan

School finance a policy perspective Allan R. Odden, Lawrence O. Picus - 3rd ed. - Boston, Mass. McGraw-Hill 2004 - 1 v. (various pagings) ill. 25 cm

Includes bibliographical references (p. R-R18) and indexes.

Giới thiệu tổng quan về các vấn đề tài chính trường học ở Mỹ. Các vấn đề pháp luật về tài chính trường học. Những chuẩn mực để đánh giá chi phối tài chính trường học. Cơ cấu tài chính trường học và tài chính công..

0072823186 0VND


Education--Computer simulation.
Education--Finance--United States

Kinh tế Mĩ Tài chính Trường học

379.1 / SCH431L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L