Bureaucrats in business the economics and politics of government ownership. - Oxford New York Oxford University Press 1995 - xix, 346 p. ill. (some col.) 24 cm - A World Bank policy research report 1020-0851 .

Published for the World Bank.

Includes bibliographical references (p. 325-340) and index.

0195211065 (alk. paper)


Government business enterprises
Government ownership
Industrial efficiency
Socialism


Developing countries--Economic conditions.

Chính phủ KInh doanh Kinh tế Nước đang phát triển

338.6 / B500R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L