National parks and rural development practice and policy in the United States edited by Gary E. Machlis and Donald R. Field - Washington, D.C. Island Press 2000 - xii, 323 p. ill., maps 24 cm

Includes bibliographical references and index.

Nghiên cứu và phân tích một số vấn đề về sự phát triển nông thôn cùng một số phương pháp quản lý công viên quốc gia Mỹ. Nghiên cứu một số trường hợp cụ thể và một số bài tiểu luận có liên quan như: 3 công viên quốc gia của Bắc Đại Tây Dương, công viên quốc gia và phát triển nông thôn ở Alaska, Cape Cod: những thách thức trong sự quản lý nông thôn hoá, trách nhiệm của công viên quốc gia trong sự phát triển nông thôn,..

1559638141 0VND 155963815X


Land use, Rural--Planning.
National parks and reserves--Management.
Rural development--United States.

Công viên quốc gia Đất đai Nông thôn Quản lí

333.78 / N110-I

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L