Sharp, Vicki F

Computer education for teachers integrating technology into classroom teaching Vicki F. Sharp - 4th ed - Boston McGraw-Hill 2002 - xxiv, 568 p. ill. 24 cm 1 computer optical disc (4 3/4 in.)

Includes bibliographical references and index.

Lịch sử của máy tính & công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, làm quen với máy tính, phần cứng máy tính dành cho lớp học, phần mềm văn bản, màn hình nền, dữ liệu, tờ khai công tác, mạng máy tính, mạng toàn cầu


System requirements for accompanying computer disc: Windows (OS 95 and up) or Mac (OS 7.5 and up) with 16mb RAM, 2X CD-ROM drive, Netscape or Microsoft IE browser (version 4.0 or higher).

0072397721 0VND


Computer-assisted instruction.
Computers--Study and teaching.
Education--Data processing.

Giảng dạy Giáo dục Máy vi tính Phần cứng Phần mềm

370.285 / C429P

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L