Tracy, John A.

How to manage profit and cash flow mining the numbers for gold John A. Tracy, Tage C. Tracy - Hoboken, N.J. Wiley 2004 - 234 p. 18 x 25 cm

For entrepreneurs, managers, and business owners--Cover. Includes index.

0471649953 0VND


Business enterprises--Finance.
Cash management.
Profit--Management.

Kinh tế Quản lí tiền Tài chính

658.15 / H400W

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L