Choices for efficient private provision of infrastructure in East Asia edited by Harinder Kohli, Ashoka Mody, Michael Walton. - Washington, D.C. World Bank 1997 - v, 104 p. ill. 27 cm

Includes bibliographical references

Tập hợp các báo cáo nghiên cứu thực trạng việc phát triển cơ sở hạ tầng (nền tảng kinh tế) của một số nước Đông Á. Đánh giá vai trò của các thành phần tư nhân trong việc phát triển kinh tế của các nước này

0821340530


Infrastructure (Economics)--East Asia.
Privatization--East Asia.

Cơ sở hạ tầng Châu Á Hiệu quả Kinh tế

363 / CH428C

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L