Phạm Thị Huyền

Hoạt động Marketing của hãng hàng không quốc gia Việt Nam áp dụng với thị trường Singapore Phạm Thị Huyền; Tăng Văn Bền: giáo viên hướng dẫn - H. 1996 - 69tr. 29cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Thăng Long

hoạt động marketing kinh tế marketing

381 / H411Đ

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L