Hu Min

Essential skills for IELTS: Expanding vocabulary through reading Ch.b.: Hu Min, John A Gordon; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải - Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt 2010 - 182tr. ảnh 26cm

Giới thiệu 30 bài học đọc hiểu, ghi nhớ từ vựng trong luyện IELTS

78000VND

Đọc hiểu IELTS Sách luyện thi Tiếng Anh

428 / E206S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L