Công cụ tìm kiếm Google & 101 thủ thuật cao cấp

Công Thọ

Công cụ tìm kiếm Google & 101 thủ thuật cao cấp - H. Văn hóa thông tin 2007 - 278tr. Minh họa 21cm

Tìm hiểu công cụ tìm kiếm Google, một số ứng dụng và dịch vụ của Google; tạo blog với Google, Google Mail - Gmail, tìm kiếm các chủ đề Google...; các thủ thuật nhanh trong việc tìm kiếm tri thức của nhân loại trên công cụ Google và so sánh các kết quả với những bộ máy tìm kiếm khác để thấy tính ưu việt của Google.

35000VND

Công cụ tìm kiếm Google Internet Thủ thuật

005.3 / C455C

Powered by Koha