Poast, Paul.

The economics of war Paul Poast. - New York McGraw-Hill Irwin 2006 - xvi, 218 p. ill., map 26 cm

Includes bibliographical references (p. 199-208) and index

Trình bày về tác động của chiến tranh đến nền kinh tế; tổng quan nền kinh tế quân sự; nền kinh tế do nội chiến, khủng bố, chạy đua vũ trang hạt nhân...

007313399X 0VND


War--Economic aspects--United States.

Chiến tranh Kinh tế Mĩ

330.9 / E201-O

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L