Liz

New Headway Beginner Teacher's book Liz and John Soars, Amanda Maris - 4th ed. - Oxford Oxford University Press 2013 - 151 p. ill. 28 cm. 1 CD-ROM

Gồm 14 bài học tiếng anh giao tiếp dành cho người mới bắt đầu, sách dành cho giáo viên.

9780194771115 281000VND

Giáo trình Sách giáo viên Tiếng anh giao tiếp

428 / N207H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L