Morris, Joseph M.

Software industry accounting Joseph M. Morris ; contributing authors, James N. Brendel ... [et al.] - 2nd ed. - New York John Wiley 2001 - 1 v. (various pagings) ill. 25 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)

Includes bibliographical references and index.

Một số khía cạnh của công nghiệp phần mềm máy tính: sự phát triển và tầm quan trong của công nghệ phần mềm; Những tính toán nhằm phát triển và bán phần mềm; các vấn đề về chi phí và thị trường phần mềm; các hợp đồng và dịch vụ phần mềm; Những báo cáo của công ty phần mềm...


System requirements for accompanying computer disc: IBM or compatible PC, CD-ROM Drive, Microsoft Windows 95 or later, Adobe Acrobat Reader.

0471249580 0VND


Computer software industry--Accounting.

Kế toán Kinh tế Phần mềm kế toán Phần mềm máy tính Tính toán

657.834 / S427W

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L