Click, Rick L

Business process outsourcing the competitive advantage Rick L. Click, Thomas N. Duening - Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2005 - xiii, 241 p. ill. 24 cm

Includes bibliographical references (p. 223-231) and index

Khái quát chung về quá trình tiếp nhận cung ứng phụ tùng của doanh nghiệp (BPO). Phân tích và lựa chọn có nên sử dụng BPO hay không. Đưa ra một số dự án về BPO và những định hướng trong tới trong tương lai của quá trình tiếp nhận cung ứng phụ tùng của doanh nghiệp nói chung

0471655775 0VND


Contracting out

Doanh nghiệp Kinh tế Quản lí

658.4 / B500S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L