O'Leary, Timothy J.

Microsoft Office Access 2007 Microsoft Office 2007 Access Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary - Introductory ed. - Boston McGraw-Hill Higher Education 2008 - 1 v. (various pagings) col. ill. 28 cm. - The O'Leary series .

Includes index.

Introduction to 2007 Microsoft Office System -- Overview of Microsoft Office Access 2007 -- Lab 1: Creating a database -- Lab 2: Modifying and filtering a table and creating a form -- Lab 3: Querying tables and creating reports -- Working togeth

0073294551 9780073294551


Microsoft Access


Database management.

Chương trình máy tính Phần mềm Access

005.75 / M301R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L