The man who made a nation Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh con người làm nên dân tộc - 8th edition - H. Thế giới 2005 - 246tr. 20cm

Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam Người đã làm nên một dân tộc Việt Nam. Người anh hùng dân tộc lỗi lạc đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước cho dân tộc.

0VND

dân tộc Hồ Chí Minh Việt Nam

335.434692 / H450CH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L