Brigham, Eugene F.

Quản trị tài chính Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Dịch: Nguyễn Thị Cành, Trần Viết Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh Văn hóa Sài Gòn 2009 - 983tr. 24cm

Cung cấp cung cấp cho người đọc các kiến thức khá toàn diện và chuyên sâu về quản trị tài chính trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa. Cụ thể như thảo luận về quan điểm định giá và giải thích sự phụ thuộc của nó vào dòng tiền tương lai và rủi ro, giá tri thời gian của tiền tệ, kế toán cơ sở, những dạng chủ yếu của thị trường tài chính....

150000VND

Kinh doanh Kinh tế Quản trị Quản trị tài chính

658.15 / QU105TR

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L