Liz

New Headway Intermediate Teacher's book Liz and John Soars, Amanda Maris - 4th ed. - Oxford Oxford University Press 2009 - 159 p. ill. 28 cm. 1 CD-ROM

Gồm 12 bài học tiếng anh giao tiếp trình độ trung cấp, sách dành cho giáo viên.

9780194768771 281000VND

Giáo trình Sách giáo viên Tiếng anh

428 / N207H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L