Cao Lan Anh

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp và vận tải Sơn Lâm Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng Cao Lan Anh; Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Hoa - H. 2013 - 68tr. Biểu bảng, hình vẽ 29 cm.

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

0VND

A18262 Kinh doanh Kinh tế Vốn lưu động

332 / GI-103PH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L