Nguyen Thanh Thuy

Some American - Vietnamese cross - cultural differences in using title and names to address Graduation thesis Student: Nguyen Thanh Thuy ; Supervisors: Do Thuy Mai, Huynh Thi Ai Nguyen - H. 2002 - 53p. 30cm

Top titles: Thanglong University - English Department

Bibliography at last

Contents: Introduction; development (theoretical background; data analysis and main findings;development for exercises); And conclusion

A02215 Ngôn ngữ Tiêu đề Văn hoá

428 / S429E

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L