Đất Bưởi ngàn xưa

Lê Văn Kỳ

Đất Bưởi ngàn xưa - H. Văn hóa thông tin 2011 - 279tr. 21cm

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

978-604-50-0046-5 0VND


Sưu tầm, giới thiệu về mảnh đất, con người, di tích lịch sử, các nghề truyền thống, văn học dân gian, văn hóa truyền thống của vùng đất Bưởi - vùng đất nằm trên chợ Bưởi, sát cạnh Hồ Tây thuộc phía Đông Bắc thủ đô Hà Nội

Hà Nội Văn hóa làng xã Văn hóa truyền thống

398.597 31 / Đ124B

Powered by Koha