Rekdal, Paisley.

The invention of the kaleidoscope Paisley Rekdal. - Pittsburgh, PA University of Pittsburgh Press 2007 - 77 p. 23 cm - Pitt poetry series .

Strawberry -- The invention of the kaleidoscope -- Cherry -- A pornography -- The Gokstadt ship -- Armor on display -- What I did -- Bats -- Song with dog and cemetery -- Traumerei -- Letter written in snow -- Poisons -- Post-romantic -- Moth --

0822959550 (pbk. : alk. paper) 9780822959557 (pbk. : alk. paper)


American poetry.

Mỹ Thơ Văn học hiện đại

811 / I-311V

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L