Phạm Văn Mỹ

Những quy định pháp luật mới nhất về công tác giáo dục và đào tạo Phạm Văn Mỹ - H. Lao động - Xã hội 2005 - 445tr. 27cm

Giới thiệu những thông tin về chính sách, những quy định pháp luật mới đối với ngành giáo dục và đào tạo

2850000VND

Đào tạo Giáo dục Pháp luật Văn bản pháp quy

344 / C455T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L