Tự học kỹ thuật, kỹ sảo chỉnh sửa hình ảnh trên photoshop và Corel draw

Đức Tùng

Tự học kỹ thuật, kỹ sảo chỉnh sửa hình ảnh trên photoshop và Corel draw - H. Văn hóa thông tin 2007 - 293tr. 21cm

Tìm hiểu và hướng dẫn cách sử dụng photoshopFantasy 2000, kỹ thuật, kỹ sảo chỉnh sửa hình ảnh trên photoshop, hướng dẫn cách sử dụng công cụ vẽ hướng dẫn thiết kế thiếp chúc mừng...

35000VND

chỉnh sửa hình ảnh photoshop tin học

006.6 / T550H

Powered by Koha