Anderson, Betty Lise.

Fundamentals of semiconductor devices Betty Lise Anderson, Richard L. Anderson - Boston McGraw-Hill Higher Education 2005 - xv, 800 p. ill. 24 cm.

Includes bibliographical references (p. 790-792) and index.

Những kiến thức lý thuyết và bài tập cơ bản dành cho các sinh viên ngành kĩ thuật điện về các thiết bị bán dẫn và các nguyên tắc vận hành, lắp đặt các thiết bị bán dẫn khác nhau như: các thiết bị điốt, các thiết bị trường bán dẫn, bán dẫn đấu nối lưỡng cực và các thiết bị quang điện tử

0072369779 0VND


Semiconductors.
Transistors.

Bài tập Chất bán dẫn Kĩ thuật điện Thiết bị dẫn điện

621.3815 / F512D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L