Mỹ Sơn relics

Ngô Văn Danh

Mỹ Sơn relics Thánh địa Mỹ Sơn - H. Thế giới 2005 - 267tr. Ảnh 20cm

Chính văn bằng tiếng Anh

Thư mục: tr. 266-267

Giới thiệu về khu di tích Mỹ Sơn và phong cách kiến trúc Chăm Pa như: phong cách cổ, phong cách Hoà Lai, phong cách Đồng Dương,... và toàn bộ bia ký ở Mỹ Sơn

120000VND


Mỹ Sơn

Di sản văn hóa Kiến trúc Nghệ thuật Quảng Nam

959.7 / M600S

Powered by Koha