Đối thoại giữa các nền văn hoá

Sénghor, Leopold Sédar

Đối thoại giữa các nền văn hoá - H. Nxb. Thế giới 2007 - 391tr. 20cm

Cuốn sách nói về quan niệm của tác giả về nền văn minh toàn cầu. Tác giả chính là người luôn nhấn mạnh các dân tộc cần " hoà nhập nhưng không hoà tan" về văn hoá.

50000VND

Đối thoại văn hóa Hội nhập văn hóa Văn hóa

306 / Đ452TH

Powered by Koha