Brinkley, Alan

American history A Survey Volume II Since 1865 Alan Brinkley - 11th ed - Boston. McGraw - Hill 2003 - XLVIII, 951p. ill. 28cm

Nghiên cứu lịch sử hiện đại của nước Mỹ từ 1865 đến nay bao gồm: Thời kỳ nội chiến, thời kỳ tái thiết, thời kỳ của miền Tây, thời kỳ phát triển công nghiệp, đô thị hoá, thời kỳ thịnh vượng. Chính trị và sự phản đối của người dân, chủ nghĩa đế quốc, thời kỳ của cải cách, chiến tranh thế giới, thời kỳ khủng hoảng, thời kỳ của quyền công dân, thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, thời kỳ của tổng thống mới...

0072490535

Chiến tranh Lịch sử hiện đại Mỹ Văn hóa - xã hội

973.8 / A104E

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L