Autocad 2007 instructor

Leach, James A

Autocad 2007 instructor A student guide to complete coverage of autocad’s commands and features - Boston... McGraw-Hill Higher Education 2006 - xl, 1472 p. ill 26 cm - McGraw-Hill Graphics Series .

App.: p. 1334-1472. - Ind.

Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về AutoCAD 2007: cách lập lệnh từ bàn phím, danh mục màn hình và thanh công cụ, các lệnh về file, các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ, nhập toạ độ, vẽ, phương pháp chọn đối tượng, hiệu chỉnh, tạo hình...

0073522627 9780073522623

Đồ họa máy tính Kỹ thuật Phần mềm Autocad

620.0028 / A111T

Powered by Koha