Richards, Jack C

Approaches and methods in language teaching A description and analysis Jack C Richards, Theodore S Rodgers - Lần thứ 7 - America Cambridge University Press 1991 - 171tr. 19cm

Tiếp cận và phương pháp trong việc giảng dạy ngôn ngữ

85000VND

Ngôn ngữ tiếng Anh

428 / A109A

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L