West, Richard L.

Introducing communication theory analysis and application Richard West, Lynn H. Turner - 2nd ed. - New York, N.Y. McGraw-Hill 2004 - 1 v. (various pagings) ill. 23 cm

Includes bibliographical references and indexes.

Khảo sát về lý thuyết thông tin. Giới thiệu những kiến thức lý thuyết cơ bản và những ứng dụng của việc liên kết thông tin trong các lĩnh vực, các bối cảnh khác nhau (lý thuyết phát triển môi quan hệ, liên kết các nhóm và các tổ chức, liên kết công cộng và đa văn hoá)

0767430344 0VND


Communication.
Information theory.

Lí thuyết Liên kết Thông tin Truyền thông

003.54 / I-311TR

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L