Le Thi Lan Huong

The arbitrary nature of the linguistic sign; absolute and relative arbitrariness; and compound words in English Assignment of language and culture - Graduation paper Student: Le Thi Lan Huong; Supervisors: Nguyen Van Chien - H. 2003 - 28p. 30cm

Top titles: Thanglong University - Department of English department

Contents: Introduction; development; compound word in English ; conclusion

A02761 Ngôn ngữ Tiếng Anh Từ ghép

428 / TH200A

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L