Spagnola, Linda A.

Contracts for paralegals legal principles and practical applications Linda A. Spagnola. - Boston, MA McGraw-Hill/Irwin 2008 - xx, 300 p. ill. 29 cm - Mcgraw-Hill business careers paralegal titles .

Includes index.

0073511765 9780073511764


Contracts
Legal assistants

Hợp đồng Mỹ Nguyên tắc Pháp luật

346.7302 / C431R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L