Hughes, Richard L.

Leadership enhancing the lessons of experience Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy - 5th ed. - Boston McGraw-Hill/Irwin 2006 - xvi, 592 p. ill. 24 cm

Includes bibliographical references (p. 543-578) and indexes.

Nghiên cứu về khả năng lãnh đạo. Sự tác động giữa người lãnh đạo, giám sát và hoàn cảnh. Phát triển khả năng lãnh đạo thông qua đào tạo và kinh nghiệm. Đánh giá khả năng lãnh đạo và hiệu quả của nó. Quyền lực, giá trị, đặc điểm và thái độ của người lãnh đạo. Động cơ thúc đẩy, sự hài lòng và thực hiện của những người giám sát. Các nhóm, đội và khả năng lãnh đạo của họ. Đặc điểm của hoàn cảnh và khả năng lãnh đạo. Các kỹ năng lãnh đạo...

0072881208


Leadership.

Kỹ năng Khả năng Lãnh đạo Người lãnh đạo

303.3 / L200D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L