Lee Bo-yeong

Tomato TOEIC : Intensive : Listening Ch.b.: Lee Bo-yeong, Kim Jin-gyeong, Kim Hak-in... ; Lê Huy Lâm: dịch - Tp. HCM. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh 2009 - 510tr. Ảnh 26cm CD (CD xem tại truy cập trực tuyến). - Tomato series intensive .

Giới thiệu các kỹ năng nghe trong luyện thi TOEIC như: xác định từ trọng âm, cấu trúc câu, thành ngữ, diễn đạt ý bằng từ ngữ khác... Một số bài thi mẫu có kèm theo đáp án.

198000VND

Kỹ năng nghe hiểu Sách luyện thi Tiếng Anh Toeic

428 / T429T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L