Trần Kiều

Education in VietNam: Current state and issues Giáo dục Việt Nam: Thực trạng và vấn đề Trần Kiều - H. Thế giới 2002 - 143tr. 18cm

Giáo dục hiện đại Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể những thành công nhất định; bên cạnh đó còn tồn tại những thực trạng đáng báo động về chất lượng giáo dục

0VND

giáo dục Việt nam

370 / GI108D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L