Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Đình

Lê Hoàng Kim

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Đình Khoa Quản lý - chuyên ngành ngân hàng - H. 2000 - 83tr. 29cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thăng Long - Khoa quản lý - chuyên ngành ngân hàng

Ba Đình luận văn ngân hàng công thương thanh toán quốc tế

332.1 / TH552TR

Powered by Koha