Việt Nam học

Việt Nam học Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998 T.2 - H. Thế giới 2000 - 479tr. 29cm

ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị quốc tế Việt Nam học tại Hà Nội từ 15-17/7/1998 bàn về văn hoá dân tộc, văn hoá truyền thống, lễ hội văn hoá, văn hoá Việt Nam, giao lưu, hội nhập văn hoá Việt Nam với văn hoá các nước trong khu vực và với các nước phương Tây

185000VND

Dân tọc học Giao lưu văn hoá Hội thảo Kỷ yếu Văn hoá Việt Nam học

390 / V308N

Powered by Koha