Kreitner, Robert.

Organizational behavior Robert Kreitner, Angelo Kinicki - 6th ed. - Boston McGraw Hill/Irwin 2004 - 1 v. (various pagings) col. ill. 26 cm 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Includes bibliographical references and index.

Nghiên cứu hành vi tổ chức của mỗi cá nhân. Những vấn đề về hành vi cá nhân. Những hành vi cá nhân đối với nhóm, giải quyết vấn đề xã hội. Xử lí vấn đề cá nhân trong tiến trình phát triển xã hội; Thời đại công nghệ thông tin


System requirements for accompanying student resource CD-ROM: IBM PC or 100% compatible with a Pentium /90 MHz processor, Microsoft Windows 98/2000/XP, Internet Explorer 5.5 as default browser, Microsoft Office or equivalent.

0071214798 0072535253 0VND


Organizational behavior.

Cá nhân Hành vi Tổ chức

658.3 / O-434G

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L