Vũ Kim Dũng

Giáo trình kinh tế học Tập 1 Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công - H. Đại học kinh tế quốc dân 2012 - 571tr. Hình vẽ, sơ đồ 24cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế quốc dân - Khoa kinh tế học

Tập 1 trình bày kiến thức về kinh tế vi mô nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên nền kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm được chia thành 13 chương.

0VND

Giáo trình kinh tế học kinh tế vi mô

330 / GI-108TR

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L