Maimon, Elaine P.

A writer's resource a handbook for writing and research Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey. - 2nd ed. - Boston. McGraw-Hill 2007 - xx,635,32,32,2, 3 p. ill. (some col.), col. map 22 cm

Includes index.

Giới thiệu các kỹ năng viết tiếng Anh. Hướng dẫn cách chuẩn bị tài liệu. Phương pháp viết từng thể loại. Cấu trúc ngữ pháp cho bài viết. Cách biên tập và sửa chữa bài viết

0072962097 (alk. paper) 9780072962093 (alk. paper)


English language
Report writing

Kỹ năng viết Ngữ pháp Tiếng Anh Tu từ học

808.042 / WR314E

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L