Xây dựng hệ thống an toàn mạng riêng ảo ( VPN ) sử dụng giao thức PPTP

Trần Hữu Tú

Xây dựng hệ thống an toàn mạng riêng ảo ( VPN ) sử dụng giao thức PPTP - H. 2009 - 49tr. hình vẽ 29cm.

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học Thăng long

0VND

giao thức PPTP hệ thống mạng luận văn

004.1 / X126D

Powered by Koha