中国建筑

蔡燕歆

中国建筑 - 合肥 安徽教育 2010 - 166 页 照片 21 cm

Đặc điểm và loại hình kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Nghệ thuật trang trí và điêu khắc trong kiến trúc Trung Quốc. Kiến trúc trường thành, đô thành, cung điện, đền, chùa, lăng mộ, vườn cảnh, khu dân cư...Sự phát triển của kiến trúc Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại

9787508517254 0VND

Kiến trúc Lịch sử Trung Quốc

720.951 / 中000国

Powered by Koha