Global city blues

Solomon, Daniel

Global city blues - Washington Island Press 2003 - xv, 253 p. ill. 24 cm

Includes bibliographical references (p. 245) and index.

Tổng quan cảm nhận của một kiến trúc sư về quy hoạch thành phố và kiến trúc trong thời đại đô thị hóa hơn 50 năm nay. Tập hợp những tiểu luận ngắn của cùng một tác giả này chia thành các phần có mối liên kết với nhau theo chủ mục: ý tưởng, thời đại, địa danh và phong cách, đô thị hóa, tình hình xây dựng kiến trúc tại Á châu, thời đại công nghệ ảo và những gì được coi là tín hiệu của cuộc sống,

1559631848 1597260851


Architecture and society.
City planning.
Modernism (Aesthetics)
Urbanization.

Đô thị hoá Kiến trúc Qui hoạch Qui hoạch đô thị Xã hội

720 / GL400B

Powered by Koha