Maxwell, John C.

Tạo dựng sự khác biệt Diffrence maker John C. Maxwell, Vân Anh ( nhóm BKD) dịch - H. Lao động xã hội 2013 - 191tr. 21cm

Cuốn sách chỉ giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ lãnh đạo mỗi ngày để bạn nghiền ngẫm, đúc kết và vận dụng cho thành công của chính mình.

8936037747606 49000VND

Kỹ năng Lãnh đạo Nghệ thuật

658 / T108D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L