Mallach, Efrem

Decision support and data warehouse systems Efrem G. Mallach - Boston Irwin/McGraw-Hill 2000 - xix, 664 p. ill. 25 cm

Includes bibliographical references and index.

Tổng quan về hệ thống trợ giúp cho việc ra quyết định trong kinh doanh: cách tạo ra các quyết định, lợi ích của hệ thống này, cách phân loại các quyết định. Kĩ thuật phát triển các hệ thống ra quyết định; Các phần mềm máy tính trợ giúp cho việc quản lí kinh doanh

0072899816 0VND


Data warehousing.
Decision support systems.

Kinh doanh Kinh tế Quản lí

658.4 / D201-I

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L