Văn hóa Việt Nam nhìn từ Mỹ thuật

Chu Quang Trứ

Văn hóa Việt Nam nhìn từ Mỹ thuật Tập 1 - H. Thời đại 2010 - 850tr 21cm

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Trình bày về văn hóa trong tâm thức người Việt. Giới thiệu về bản sắc văn hóa Việt Nam. Tìm hiểu về Mỹ thuật hiện đại, nghệ thuật Đình làng và kiến trúc truyền thống

Mỹ thuật Văn hóa

726.09597 / V115H

Powered by Koha